วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

การออกกำลังกายคือการเผาผลาญแคลลอรี่ได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งิธีที่ได้ผลเรามักเช้าใจผิดว่าอาการใจลอยเกิดจากความจำที่แย่แต่จริงๆ แล้ว มันเกิดจากการปิดกันทางใจ การมีบางสิ่งที่คุณ คุ้นเคยแต่คุณไม่สามารถจำมันได้ ไม่ใช่อาการใจลอย แต่อะไรและ ทำไมอาการใจลอยจึงเกิดขึ้นได้  เครื่องออกกำลังกาย เพราะยังไม่มีการวิจัยในเรื่องนี้ แต่ ถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณบ่อยนักก็จะเป็นการดีการปิดกันทางใจ ไม่มีระบบใดที่จะสามารถหยดมันได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นให้คุณลองพยายามนึกถึงเรื่องที่คุณ ผูกประสานเกี่ยวกับชื่อหรือเหตุการณ์ที่คุณพยายามนึกถึง ถ้ามัน เป็นชื่อของบุคคลที่คุ้นเคยที่คุณไม่สามารถคิดออกได้ พยายาม นึกภาพครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นเขาที่ที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น สิ่งที่ คุณทำ และใครที่อยู่ในขณะนั้นจิตใจจะทำงานในทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่ การคิดโดยคำนึง ถึงสิ่งที่เป็นความจริงที่คุณต้องการจะทำให้สิ่งนั้นแตกฉานขึ้นในใจ ของคุณหากคุณต้องการ'ใช้เวลาเพื่อ1พัฒนาความช่างสังเกต ของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นได้ที่นี่ ตอนนี้คุณอาจจะกำลังอ่าน หนังสือเล่มนี้ในห้องนั่งเล่น ในห้องนอนหรือในห้องไหนในบ้านคุณ ก็ได้ ซึ่งคุณน่าจะคุ้นเคยดี จากนั้นให้คุณนำกระดาษออกมาแผ่น หนึ่ง อย่ามองอะไรรอบๆ ตัวคุณในขณะนั้น จากนั้นให้คุณเขียน ทุกอย่างที่อแภายในห้องนั้นๆ ที่คุณอyลงไป อย่าละเลยสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถนึกถึงได้ และลองอธิบายรายละเอียดภายในห้องนั้น คุณอาจเขียนถึงเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น รูปภาพ ของกระจุกกระจิก ฯลฯ แล้วให้คุณลองตรวจสอบโดยการมองไปรอบๆ ห้อง เมื่อคุณเขียน เส!จ ลองดูซิว่ามีอะไรบ้างที่คุณไม่ได้เขียนลงไป หรือไม่เคยลังเกต มัน แม้ว่าคุณจะเห็นมันอยู่ตลอดเวลาก็ตาม ลองลังเกตมันซะใหม่ ตอนนี้เสียเลย คราวนี้ก้มลงเขียนเพี่อทดสอบตัวเองใหม่อีกครั้ง คราวนี้คุณน่าจะเขียนได้มากขึ้นกว่าเดิม คุณอาจลองทดสอบกับ ห้องอื่นๆ ในบ้านอีก ถ้าคุณทำอย่างนี้บ่อยๆ ความช่างส์งเกต ของคฺณก็จะเฉียบคมขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแน่นอน ได้อย่างชำนาญแล้วให้คุณลองพยายามจำราคาของสินค้าทังหมด นั้นด้วยแต่ละครั้งที่คุณแกการจำสิงต่างๆ เหล่านี้ นั่นคือ ความ ช่างสังเกตของคุณจะเฉียบคมขืน แม้ว่าทั้งหมดนี้จะไม่ใช่สิ่ง จำเป็นจริงๆ นักในการดำรงชีวิตของคุณที่จะต้องทำการแกฝน ความจำ แต่มันเป็นสิ่งที่ทำเพื่อแกฝนการสังเกตของคุณ ถ้าคุณ เชือกกระโดดนับรอบ  ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการแกฝน คุณจะมีการสังเกตที่ดีขึ้น และ เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ภาพและลองอธิบายรายละเอียดหน้าตาของเขาคนนั้น,ที่คุณเห็น สมมติเหตุการณ์ว่าคุณเป็นพยานในคดีอาชญากรรมคดีหนึ่ง และ คำอธิบายของคุณก็สำคัญมากต่อรูปคดี แล้วลองดูที่เขาอีกครั้งหนึ่ง (อย่าไปจ้องเขานักล่ะ เดึ๋ยวเขาจะสงสัย) และตรวจสอบว่าคุณ อธิบายได้ถูกต้องหรือไม่ คุณจะพบว่าการสังเกตของคุณจะดีขึ้น ใน แต่ละครั้งที่คุณพยายาม'ฝึกทำเช่นนี้การ‘ฝึกอีกอย่างที่จะขอแนะนำก็คือให้คุณลองไปที่ตู้กระจก หน้าร้านที่แสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้หรือตามแหล่งซอปปิง พยายามสังเกตทุกอย่างที่อยู่ข้างในตู้กระจกใบนี้น แล้วลอง เขียนสิ่งที่อยู่ภายในนั้นลงไปในกระดาษ ของแข็ง โดยที่คุณต้องไม่มองตู้ กระจกนั้น คุณอาจจะรอจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วค่อยนั่ง เขียนรายการสินค้าในตู้กระจกที่ร้านนั้นทั้งหมดก็ได้ แล้วจึงกลับไป ตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณเขียนไปนั้นมันถูกต้องหรือไม่ เสร็จ

เชือกกระโดด

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อกำหนดให้บริษัทนำเข้าทำตามข้อตกลง

พันตรีหลวงพิบูลสงครามสมาชิกในขณะนั้นได้ลุกขึ้นคัดค้านการก ระทำเช่นนั้น โดยกล่าวว่า การปิดสภาเป็นการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และเท่ากับเป็นเผด็จการนั้นเอง แต่เสียงคัดค้านนั้นดูไร้ผล
กันรุ่งขึ้น...มีพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและ นำเข้าเครื่องไลหนู  แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยเอาออก ๕ คน แต่งตั้งใหม่ ๕ คนเข้า แทนที่ แน่,นอน...พวกที่ออกคือกลุ่มนายปรีดี พนมยงค์ ทั้งหมด!การเมืองของประเทศไทยในช่วงที่รัฐบาลงดใช้รัฐธรรมนูญบาง มาตราและไม่มิการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มันเป็นห้วงชิงไหวชิงพริบ ในคณะราษฎร์กันเองส่วนหนึ่งคือฝ่ายรัฐบาลนำโดยพระยามโนปกรณ์นิติ ธาดาอีกฝ่ายคือ พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะปฏิกัติ ๒๕๗(รr พ.ท.หลวงพิบูลสงครามยสหัสวรรษ นาวาโทหลวงศุภชลาคัย หลวงนฤเบศน์มานิต เมื่อรัฐบาลพระยามโนปกรณ์ฯ กุมอำนาจทั้งหมด ก็ได้ออก พ.ร.บ.ว่า ด้วยคอมมิวนิสต์ประกาศใช้ในกันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๗๖ การออก พ.ร.บ. ครั้งนี้เพื่อป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์จนถึงนายปริดีและพรรคพวก ครั้นรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.คอมมิวนิสต์หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปริดี) และภรรยาได้เดินทางออกนอกประเทศไปยังฝรั่งเศสทันทีทางด้านการทหาร...พระยาทรงสุรเดชพบปะกับพระยาพหลฯ อยู่ บ่อยๆ มีเรื่องปรารภทำนองเอือมระอาต่อการเมือง เป็นทหารไม่ควรยุ่งกับ การเมืองควรจะลาออกจากทุกตำแหน่ง แม้กระทั้งตำแหน่งทางการทหาร ตลอดเวลาพระยาฤทธิ้อัคเนย์ และคนอื่นๆ ก็สนับสนุนความคิดนี้ส่วนพระยาพหลฯ ก็เออออห่อหมกไปด้วย แต่จริงๆ แล้ว ท่านรู้ทัน เล่ห์เหลี่ยมคนเหล่านั้น แผนลับน่าไปปฏิบัติอย่างเงียบๆ ไล่หนูราคา  โดยล่งทหารดู่ใจ คือ พันโทหลวงพิบูลสงครามเข้าไปตีสนิทเป็นพวกพ้องกับกลุ่มพระยามโน ปกรณ์ฯ เพื่อสืบทราบความเคลื่อนไหวเป็นระยะๆ พร้อมกับจัดเตรียมกำลัง พลด้านตนเพื่อใข้ในคราวจำเป็นแล้วในที่สุดเกมการเมืองได้ดำเนินการมาถึงขั้นสุดท้าย พระยา พหลฯ ทำทีเห็นด้วยกับการลาออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่ง พร้อมกับพัน เอกพระยาทรงสุรเดช พันเอกพระยาฤทธึ๋อัคเนย์พันโทพระประศาสน์พิทยา ยุทธ ซึ่งทั้งสามคนหลังวางเกมไว้ว่าเมื่อลาออกแล้วจะถูกแต่งตั้งกลับเข้า ใหม่ โดยยื่นใบลาออกเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒$'๗๖พระยามโนปกรณ์ฯ และพระยาทรงสุรเดชนึกว่าแผนที่พวกตนวาง ไว้เป็น1ไป ด้วยดี แต่ แท้จริง แล้วไม่ใช่!กลางดึกของวันที่ ๑๙ มิถุนายน๒or๗๖ ผู้คนในกรุงเทพฯ กำลังหลับ ใหล กองทหารจำนวนมากได้เคลื่อนตัวออกจากกรมกองอย่างเป็นระเบียบ แต่รวดเร็วเพียงไม่นานนักตามสถานที่สำคัญของทางราชการถูกควบคุมไว้ หมด มีรังปีนกลและรถกังเข้าประจำที่อย่างพร้อมเพรียงถูกต้อง คลื่นไล่หนูมือสอง ...มันเป็นกองกำลังรัฐประหารยึดอำนาจนั่นเอง!กองกำลังที่เข้ายึดอำนาจมาจากนายพันโทหลวงพิบูลสงคราม รองผู้ บังคับการทหารปีนใหญ่ และเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการ ทหารบก อันเป็นกองกำลังหลักนอกจากนี้ยังมีฝ่ายทหารเรือมี นาวาโทศุภชลาคัย ฝ่ายพลเรือนมี หลวงนฤเบศน์มานิต ส่วนหัวหน้าผู้ทำการรัฐประหารคือพระยาพหลพล พยุหเสนา

เครื่องไล่หนู

นกส่วนใหญ่จะบินมาเกาะที่กิ่งไม้แล้วถ่ายมูลออกมาจำนวนมาก

แฟนของฉันมีเพื่อนอยู่ที่เชียงราย เพื่อนของแฟนฉันเขารู้จัก โรงไม้สักทองที่คุณภาพดีและราคาถูกอยู่ที่หนึ่ง จึงได้แนะนำแฟนฉัน เพราะตอนนั้นเรากะจะแต่งพื้นบ้านจากหินอ่อนเป็นไม้สักทอง แฟน จึงตัดสินใจเดินทางไปดูไม้ที่เชียงรายตอนนั้นฉันไม่ไดิไปด้วยเพราะตั้งไจจะดูแลชั้นบนของบ้านไป ก่อน พยายามตกแต่งไปเรื่อยๆ เพราะฉันอยากจะพิถีพิถันกับบ้าน  เครื่องไล่นกราคาถูก หลังนี้มากๆ เพราะนี่เป็นเหมือนเรือนหอที่เราจะอยู่ด้วยถันไปตลอด ชีวิตเราซื้อไม้มาค่อนข้างมาก ประมาณ 1 คันรถสิบล้อ ตอนนั้น แฟนฉันจ้างที่รถเชียงรายขนมา แต่การขนไม้ครั้งนั้นมีอุปสรรคพอ สมควร เพราะนอกจากพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายไม่ค่อยสะดวกแล้ว ยังเกิดเหตุการณ์แปลกๆ หลายครั้งกว่าจะเดินทางมาถึงบ้านเริ่มตั้งแต่ขณะที่ฃนไม้ขึ้นรถเสร็จแล้ว เตรียมที่จะเดิน ทางมากรุงเทพฯ ฝนก็ตกหนัก ทั้ง ๆ ที่ไม่มีวี่แววว่าจะตกมาก่อนแบคทีเรีย แต่เจ้าของโรงไม้บอกว่า อากาศช่วงนั้นแปรปรวน ฝนนึกอยาก จะตกตอนไหนก็ตก เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหลังจากที่ฝนตกประมาณ 1 ชั้วโมงฝนก็หยุด ท้องฟ้าก็สดใส เหมือนไม่มีอะไรเกิดซื้น แฟนฉันจึงออกเดินทางขนไม้ตามที่ตั้งใจไว้พอเดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ ยางรถบรรทุกที่ขนไม้มาก็ เกิดระเบิด จึงต้องลากรถเข้าอู่ที่ใกล้ๆ แถวนั้น กว่าจะเสร็จก็เกือบ 2 ชั้วโมง ท้าให้การเดินทางล่าข้าไปอีก แฟนฉันเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิด ว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติอะไรเพราะการขนไม้หนักมากๆ อย่างนั้นยางเรองจ?งอาถrท'เผ์หวครยอง แตกมันก็ไม่น่าจะแปลกอะไร เขาจึงไม่ใส่ใจและเดินทางต่อจนถึงบ้าน ตอนนั้นประมาณ 9 โมงเช้าได้ ฉันเองก็มารอตั้งแต่เช้าแล้ว เรา ก็ช่วยกันขนไม้ลงจากรถ ไม้สักที่ซื้อมาอยู่ในสภาพดีมาก กำจัดนกถาวร  บางชนก็มี รอยแกะสลักลวดลายมาบ้าง เพราะเป็นไม้เก่า เพื่อนของแฟนบอกว่า บางชิ้นเขาแกะสลักเอาไว้แต่ขายไม่ได้ เลยมาขายเหมารวมกับไม้ ธรรมดา เก็บไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรหลังจากที่เราซื้อไม้ที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันกับแฟนก็เริ่ม ตกแต่งบ้านทันทีในเรื่องของพื้นไม้สักแฟนฉันรู้จักคุณน้าที่เป็นช่างไม้ แมือดีอยู่คนหนึ่ง จึงจ้างคุณน้าคนนั้นมาทำให้ตามที่พวกเราออกแบบ ระหว่างที่คุณน้าทำพื้นอยู่นั้นก็เกิดเรื่องประหลาดๆกับบ้านของ ฉันอีกจนได้เมื่อคุณน้าช่างไม้อยู่ดีๆ ก็พูดว่า “โอ๊ย! เหม็นจังโว้ย” คุณน้าตะโกน “เหม็นอะไรเหรอครับ” แฟนฉันถามคุณน้า “ไม่รู้เหมือนกัน จะว่าเป็นกลิ่นไม้สักก็ไม่น่าจะใช่เพราะ มันเหม็นสาบเหมือนกลิ่นซากสัตว์อะไรทำนองนั้น” คุณน้า พยายามอธิบายกลิ่นที่เขาได้รับ“เก็งได้กลิ่นไหมล่ะ” คลื่นไล่นก น้าถามแฟนฉันครับ ๆ ได้กลิ่นเหมือนกัน” แฟนฉันพูด แต่ความจริงเขาบอก ฉันว่าไม่เคยได้กลิ่นอะไรเลยส่วนตัวฉันเองแล้วก็ไม่เคยได้กลิ่นอะไรแปลกๆ มาก่อนเลย ยิ่ง ตอนที่คุณน้าพูดฉันยิ่งไม่ได้กลิ่นอะไรเลย จะว่าฉันเป็นหวัดก็ไม่ใช่ ฉันก็แข็งแรงดี ปกติดีทุกอย่างแก้ว สุพม้ผ

เครื่องไล่นก

องค์กรสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญกับเครื่องไล่นกเป็นอย่างมาก

สิ่งที่ผมจะทำมันเหมาะสมดีแล้วฐานะครอบครัวของแจ็คถือว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างรารวย ครอบครัวหนึ่ง แจ็คไม่ลังเลที่จะมาซื้อรถในรันรุ่งขึ้น โดยเอาเงินมา จ่ายครบถ้วน ทั้งที่ผมบอกว่าเขาจะผ่อนเป็นงวดๆ ระบบไล่นก ก็ได้ผมไม่ว่าอะไร อยู่แล้วแจ็คเอาเงินมาจ่าย แล้วก็ข้บรถออกไป ตอนนั้นจิตใจของผมเริ่ม แปลกๆ คิดถึงคำพูดของก้านว่าให้เก็บรถคันนี้เอาไว้อยู่ตลอดเวลา แต่ ผมก็หวังว่าก้านจะเข้าใจในเจตนาดีที่ผมมีแต่ในที่สุดก้านก็ไม่เข้าใจจนได้ เพราะหลังจากแจ็คเอา รถออกไปข้บได้ไม่ถึง 3 ชั่วโมง ผมก็ทราบว่ารถของแจ็คตกลง ไปในนํ้าและแจ็ดก็จม'นํ้าเสียรวิต ตำรวจบอกว่ารถเบรกแตกจึง ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมด้งกล่าวขึ้น แต่ผมกลับไม่คิดแค่การ ตายของแจ็ค แต่กลับคิดว่าอะไรทำให้แจ็คต้องตาย หรือจะเป็น ก้านอย่างที่ผมคาดเอาไว้ทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันรวดเร็ว มันคงเป็นเพราะความ ผิดผมที่ไม่คิดทำตามความต้องการของก้านเชื้อรา, จึงทำให้เขาโกรธและ เกิดเรื่องร้ายขึ้นในที่สุดซากรถที่จมนั้าถูกเอาไปทิ้งตรงที่ทิ้งขยะ เพราะคงกลายเป็นแค่ เศษเหล็กไม่สามารถซ่อมแซมให้ดีได้อีกแล้ว ผมจึงละความพยายาม ที่จะซ่อมให้กลับมาใช่ได้อีก แต่ก็ดูเหมือนว่าความท้อแท้ของผมกลับ ทำให้ก้านไม่พอใจ เขามาเข้าฝันผมและบอกให้ผมเอารถมาซ่อมแล้วเก็บเอาไว้ ความกดดันต่างๆ ทำให้ผมสับสนและคิดอยากจะไม่สนใจ อยู่ระยะหนึ่งผมคิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ถ้าก้านคิดจะทำร้ายผม เพราะ เพียงแค่ผมไม่ทำตามคำขอร้องของก้าน ผมก็ต้องยอมให้สิ่งต่าง ๆ เกิด ขึ้นกับชีวิตผมวันนั้นผมขับรถกลับบ้านตามปกติเวลาตอนนั้นก็ประมาณ4 ทุ่ม ไต้ ผมขับมาเรื่อยๆ จนถึงสี่แยกก็เห็นว่าเป็นไฟเชียว จึงเหยียบต้น เร่งเต็มที่ แต่ไฟก็แดงขึ้นมาทำให้ผมเบรกไม่อยู่ พุ่งซนประสานงากับ รถกระบะที่กำลังจะเลี้ยวเข้าอย่างจัง พอตื่นมาก็รู้อีกฑีว่าผมอยู่โรง พยาบาลแล้ว ไล่นกพิราบไฟฟ้า  แต่ตอนนั้นผมขยับขาไม่ไต้หมอบอกว่าผมอาจต้องเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิต เพราะประสาท ส่วนซ้ายกระทบกระเทือนอย่างมากจนสูญเสียการสั่งการไปผมพยายามถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมก้นแน่ ถึงต้อง เป็นอย่างนี้ คำตอบคือรถโฟล์กของก้านที่ผมไม่ยอมซ่อมให้เขาผมสั่งลูกน้องในอู่ไปชื้อรถโฟล์กต้นดังกล่าวแล้วเอามาซ่อม จน รถมีสภาพดีขึ้นมากเมื่อรถเริ่มใช้งานไต้ก็น่าแปลกว่าทำไมผมมีอาการ ดีขึ้น เริ่มเดินไต้เหมือนปกติ แม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามผมซ่อมรถโฟล์กเต่าจนเสร็จ แล้วเอาไปถวายพระที่ว้ดใกล้บ้าน เพราะคงจะปลอดภัย และน่าจะสบายกว่าที่จะอยู่กับผม ต้องลองดู ลอง ทำตามเจตนารมณ์ของก้านในที่สุดเรื่องร้ายๆ ก็ฝานไป รถโฟล์กเต่ายังคงเป็นตำนานแห่ง ความอากรรพณ์ในจิตใจผมตลอดไป ทจะIจ่าค่อไปนเกคฃํ้นกบ'ฉ้นเมอป!'ะมาโน 7 ปีห แลว แคพ!ม'เกยลมและใม,ftคจะลมเหคุกา!โน ในช่วงเวลานนเลย นกกงท1รฉันกรูสิกกลว และไม,อยากให้ มันเกคขนอกเลยตอนนั้นฉันทำงานมาได้ 5 ปีแล้ว ฉันเองเรียนจบคณะ มัณฑนศิลป็ ก็จบด้านการตกแต่งภายในมา แต่ก็พอจะรู้เรื่องการ ก่อสร้างอยู่บ้าง  เครื่องไล่นกไฟฟ้า เพราะแฟนของฉันเขาจบสถาปัตย์รุ่นเดียวกับฉันนั้น แหละ นับว่าเขาเป็นคนปีมือดีคนหนึ่งเลยหลังจากจบฉันกับแฟนก็เปิดบริษัทร่วมกันกับเพื่อนอีก 3 คน เป็นบริษัทรับออกแบบและตกแต่งบ้าน ก็ตามสาขาวิชาที่เราเรียนมา นั้นแหละ กิจการของเราก็นับว่าไปได้สวย เพราะไม่ถึง 3 ปี ฉันก็พอ มีเงินเก็บอยู่บ้างฉันกับแฟนจึงตัดสินใจที่ซื้อบ้านสักหลังที่ทำเลดี ๆ เดินทาง สะดวกหน่อย แต่ไม่ต้องผจญกับรถติดมากเท่าไรนัก ตอนนั้นก็เลือก ทำเลบริเวณปริมณฑล เป็นบ้านเดี่ยวหลังไม่ใหญ่โตมาก เราคิดว่าจะ ตกแต่งบ้านกันเอง แต่ด้านนอกบ้านก็เอาตามโครงการไปก่อน

เครื่องไล่นก

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

สถานีบริการไล่หนูแบบใหม่

เชียรโบกมือปฏิเสธลั่น กูไม่เอากับมึงด้วยหรอก ขี้เกียจเสี่ยงกับคุกกับ ตะรางวะ ชัยรบอธิบายโดยเร็ว “โธ่! ไอ้เชียร  ไล่หนู  มืงก็อย่าโง่สิวะ ใส่ไอ้โม่งคลุม หน้าคลุมตาซะ ใครจะไปจำเราได้ว่ะ”เชียร โคลงคิรษะ'ช้าๆ “ไอ้ชัย! มึงก็น่าจะจำได้นะ ตั้งแต่คบกันมากูไม่ เคยทำให้ใครเดือดร้อน เต็มที่ก็กีนเหล้า เข้าบ่อน เที่ยวผู้หญิง มันก็แค่นี้ กูไม่ เคยลัก วิ่ง ชิง ปล้นใคร มึงก็น่าจะรู้”ชัยมองสบตาเพื่อนแล้วถามไปว่า “แล้วมึงจะเอายังไงกับเรื่องนี้”“กูไม่เอากับมึงด้วยหรอก กูสงสารแกว่ะ”ไอ้เชียร มึงฟังกูนะ เราไม่ได้ไปทำร้ายใคร เราแค่ไปยืมเงินแกใช้ชั่วคราว แก้ชัด เรามีเมื่อไหร่เราไปคืนแกก็ได้นี่หว่า”เชียรหัวเราะเหยียดๆ “อย่างเราสองคนนี่นะ จะมึปัญญาหาเงินไปใช้ให้ แก โธ่! ไอ้ชัยมึงไม่เจียมกะลาหัวซะบ้างเลยว่า ตอนนี้สภาพมึงอยู่ยังไง มึงยัง เกาะพ่อกับแม่กินเหมือนกับกูอยู่เลย”ชัยรู้สึกชัดใจขึ้นมาตหงิด ตหงิด เมื่อถูกเพื่อนรักสบประมาทว่ากล่าว “ไอ้ เชียร กูมากับมึงนี่ไม่ใช่ให้มึงมาลังสอนกูนะ กูฃอความช่วยเหลือ ตกลงมึงจะ ช่วยกูหรือเปล่า” เชียรยืนนิ่งไม่ตอบคำถามของชัย ชัยเห็นเพื่อนยืนเงียบเพราะ กำลังครุ่นคิดอยู่ จึงได้ทีอ้อนวอนอย่างน่าเห็นใจ “นะ ไอ้เชียรนะ นึกว่าเห็นใจ ช่วยเหลือเพื่อนลักครั้งเถอะ ถ้าเพื่อนไม่ช่วยเหลือกู น้องเพ็ญจะต้องกระเด็น หนึไปแน่นอน ซึ่งมึงก็รู้'ว่า กูรักน้องเพ็ญเขาแค'ไหน กูอุตส่าห์ชักชวนน้องเพ็ญ ไปเที่ยวด้วยกันตั้งหลายครั้ง วิธีกำจัดหนู  แต่ถูกปฏิเสธตลอด มาครั้งนี้น้องเพ็ญเขาตอบ ตกลงแล้วเพื่อนรักอย่างมึงจะทำลายความฝันของเพื่อนได้ลงคอเชียวหรือเพื่อน หา!”เชียรยืนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ถอนหายใจแล้วบอกชัยไปว่า “ตกลงกูจะช่วย มึงลักครั้ง แต่มึงจะต้องสัญญากับกูก่อนนะข้อหนึ่ง” ชัยได้ยืนเพื่อนรักรับปากว่าจะช่วย ก็กระโดดเข้ามากอดรัด เขย่าตัวเชียรจนหัวสันคลอน พูดถาม ละลา ละลัก“จริงหรือวะเชียร ขอบใจมากเพื่อน กูนึกแล้วเพื่อนอย่างมึงจะต้องไม่ทิ้ง เพื่อนอยู่แล้ว ว่าแต่มึงจะให้สัญญาอะไร อย่าว่าแต่ข้อเดียวเลย เพื่อนหลายๆ ข้อก็ได้ กูสัญญาว่าจะทำตามที่มึงขอร้องทุกเรื่อง เชียรจ้องมองดวงตาของ เพื่อนพร้อมถามยํ้า “มึงแน่ใจนะว่ามึงจะทำตามที่มึงสัญญา” ชัยรืบรับปากทันที “แน่ใจชิวะเพื่อน บอกมาไต้เลย กูสัญญา”“ถ้าอย่างนั้นกูฃอมึงแค่อย่างเดียว  กำจัดหนู อย่าทำอันตรายลุงพรเด็ดขาด ไม,ว่า กรณีใดๆ มึงจะรับปากได้หรือเปล่า” เชียรบอกสิ่งที่ฃอร้องและถามยํ้าอีกครั้ง เพื่อความแน่ใจ ชัยหัวเราะลั่น พูดว่า “โธ่เอ้ย! นึกว่ามึงจะขอร้องอะไรชะอีก กู สัญญาให้มึงสบายใจอีกครั้งหนึ่งว่ากูจะไม่ทำอันตรายลุงพรเด็ดขาดทีนี้สบายใจ หรือยังเพื่อน” เชียรถอนหายใจอย่างโล่งอก “มึงรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะ อย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อย ว่าแต่มึงจะลงมือเมือไหร่”

เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

การสนับสนุนภาครัฐและกลยุทธ์การขาย

เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งของฝ่ายเราและคู่สนทนาธุรกิจเราต้องตระหนักว่าการเจรจาธุรกิจนั้นเปรียบเสมือนการรบ ที่ ต้องใช้ความคิดและทักษะในการต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต่างฝ่าย ต่างต้องการอย่างลงตัวที่สุด ตังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งของ ฝ่ายเราและคู่สนทนาธุรกิจเพื่อ แพยางแฟนซี ใช้ในการวางแผนการสนทนานั้น ย่อม เป็นสิ่งจำเป็นเพราะเป็นเหมือนแผนที่แห่งสมรภูมิที่จะทำให้เรามองเห็น ภาพรวมในการเจรจา ตามหลักการของซุนวูที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” หรืออย่างน้อยหากไม่ชนะแบบ win-win อย่างที่ต่าง ฝ่ายต่างพอใจในข้อตกลงแล้วนั้น หากว่าบทสรุปในการเจรจาเป็นการ ที่เราได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่คาดคิดไว้ก็ตาม แต่การวางแผนไว้ล่วง หน้าก็ยังเป็นเกราะป้องกันในการทำคิกที่ช่วยให้เราเจ็บตัวน้อยที่สุด อยู่ดีตั้งจุดประสงค์หรือเป้าหมายจุดประสงค์ที่ว่านั้นย่อมหมายถึงการที่คู่สนทนาจะโอนอ่อน ผ่อนตามเราในการซื้อสินค้า บริการของเรา หรือลงทุนร่วมกับเรา เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และสภาวการณ์ของเราในยามนั้นมีการวางแผนการใช้กลยุทธ์การวางแผนการใช้กลยุทธ์ต้องคำนึงถึงปัจจัยภายในและภาย นอกประกอบกัน ซึ่งปัจจัยภายในได้แก่ ข้อดีช้อเสียของบริษัทของเรา หรือข้อดีข้อเสียของสินค้าและบริการที่เรานำเสนอจุดอ่อนจุดแข็ง สถานภาพทางการเงินของบริษัท ความพร้อมในการลงทุน หรือแนว โน้มทางการตลาด เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอกก็คำนวณจากสิ่ง แวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อองค์กร ที่จำเป็นต่อบริษ้ทหรือสินค้าของเรา อันได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ เงินบาท อัตราดอกเบี้ยของประเทศ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ห่วงยางโดนัท  การ ก่อการร้าย และแนวโน้มการเติบโตของสินค้า เป็นต้น รวมถึง กลยุทธ์ที่ใซในระหว่างการเจรจาด้วย ที่จะกล่าวในบทต่อไปเลือกสถานที่และเวลาในการเจรจาเลือกสถานที่และเวลาในการเจรจานั้น    อาจคำนึงถึงความสะดวกสบายของทั้งสองฝ่ายเป็นหลักก็ได้ หรือหากมีโอกาส ก็อาจจะ เลือกสถานที่ที่เอื้ออำนวยประโยชน้โห้กับเราเป็นที่สุดก็ทำได้เช่นกัน เช่น การเลือกสถานที่ที่เราคุ้นเคย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเจรจา หรือ เลือกสถานที่ที่เราจะสามารถจัดแต่งรูปแบบ การตกแต่ง หรือ ตำแหน่งที่นั่งให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบสำหรับการสนทนาก็เป็นได้ เช่น เลือกตำแหน่งที่นั่งที่เราหันหลังให้กับแสง โดยที่เรานั่งอยู่บนเก้าอื้ที่มี พนักพิงสูงใหญ่ จะทำให้เราดูน่าเกรงขามมากขึ้น จนคู่สนทนาเกิด ความเกรงใจ ไม่ค่อยกล้าต่อรองนัก เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้อง คำนึงถึงความเหมาะสมเป็นสำคัญ รร:หว่างการเจรจาในช่วงระหว่างการเจรจานั้น เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญที่ เราต้องนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ใ,ห้การเจรจาธุรกิจประสบความสำเร็จโดย  ห่วงยางคอ สิ่งสำคัญก็คือ    เราต้องรู้จักปรับใช้เทคนิคทั้งหลายให้สอดคล้องและสนับสนุนกับการเจรจาของเรา ซึ่งเราต้องรู้ถึงสภาวะอารมณ์และนิสัย ของคู่สนทนาให้ได้เสียก่อน แล้วค่อยๆ ใช้กลยุทธ์ต่างๆ หลอกล่อไม่ ให้คู่สนทนารู้ตัว เพื่อให้ผลแห่งการเจรจาเป็นไปตามที่เราคาดหวังมาก ที่สุด โดยเทคนิคต่างๆ นั้นมีดังนี้

ห่วงยางเล่นน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

การวางแผนการกำหนดเรื่องเงินและการจัดการเงิน

การวางแผน คือ การจัดระบบชีวิตให้เป็นระเบียบ การจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ยิงต้องอาศัยทักษะของ การวาง แผนที่ดีควบ คู1ไปด้วยเซ่นกัน หลาย ครอบครัว พราบ่นต่างๆ นานา เพื่อให้ลูกๆ เข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ แพยางเป่าลม  เหน็ดเหนื่อยเพียงไรยากลำบากแค่ไหนกว่าจะหาเงินทอง มาเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ แต่ลืมที่จะสอนการจัดการ รวมถึงการวางแผนการใช้จ่ายเงินทองอย่างเป็น ระบบให้แก่ลูกๆตารางรายรับรายจ่ายนี้ไม่ได้มีหลักเกณฑ์การเขียนที่ตายตัว สำหรับลูกๆ แต่คุณพ่อคุณแม่ควรช่วยแนะนำในการบันทึกข้อมูลให้แก่ ลูกๆ ในรูปแบบที่ลูกๆ สามารถเข้าใจได้ง่าย และเป็นระเบียบแบบแผน เพื่อผึเกให้ลูกๆ ได้คิดเอง และสามารถช่วยเพิ่มความกระดือรอร้นในการ จดบันทึกให้แก,ลูกๆ อีกด้วยหากลูกๆ สามารถทำตารางรายรับรายจ่ายนี้ได้อย่างเป็นประจำ เขาจะสามารถเห็นถึงการใช้จ่ายเงินของตัวเองได้อย่างชัดเจน สามารถ รู้ถึงข้อดีข้อเสียในการใช้จ่ายว่าเขาสามารถทำงานพิเศษได้มากน้อย เพียงไร รู้ว่าตนเองใช้จ่ายในเรองใดมากเกินความจำเป็น และเขาสามารถ เก็บออมเงินในแต่ละเดือนได้เป็นจำนวนมากน้อยเพียงไร เพราะอะไรสิ่ง เหล่านี้ส่งผลดีต่อการพัฒนาและปรับปรุงนิลัยการบริหารเงินของตัว ลูกๆ เอง และยังช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติ ในการบริหารเงินของลูกๆ ได้อย่างตรงจุดด้วยการทำตารางการใช้จ่าย นั่นเองยับยั้วยั้วใจทำใวอีแน่นอน “ความอยาก” คือตัวการสำคัญที่สามารถ ทำให้เงินทองในกระเป๋าของเราร่อยหรอลงไปทุกที แต่ก็ ใช่ว่าความอยากของคนเราจะไม่มีข้อดีแฝงอยู่เลย ขึ้นอยู่ กับว่าใครจะสามารถควบคุมความอยากให้เกิดขึ้นและ เป็นไปตามทิศทางที่เรากำหนดเองได้อย่างไรด้านดีของความอยากในตัวคนเราก็คือ ช่วยให้มนุษย์และสังคม ได้รับการพัฒนา เมื่อเราเกิดอยากได้อยากเป็นอะไรแล้วเราก็จะได้รับ  ห่วงยางหงษ์ การกระตุ้นเพื่อไขว่คว้าสิ,งๆ นั้น ความต้องการทำให้เรามีแรงทำอะไร หลายๆ อย่าง มีเป้าหมาย มีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบ¬ดวามสำเร็จ เช่น จะเห็นได้จากบ้านพักอาศัย โรงแรม ตึกสูงต่างๆ ที่ผุด ขึ้นมากมายและรวดเร็วนั้น ล้วนแล้วแต่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา เพื่อ ตอบสนองความอยากได้อยากมี และตอบสนองความสะดวกสบายของ มนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นความอยากจึงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่มนุษย์เรา ต้องพยายามตัดทิ้งไปในความรู้สึกแต่เมื่อพูดถึงเรื่องของการบริหารเงินส่วน บุคคลแล้ว ความ อยากนี่แหละคือตัวการสำคัญ ที่สามารถทำให้ใครหลายๆ คนอับจน กระเป๋าแฟบได้ไม่ยากเลย อย่าได้ปฏิเสธเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เคยเกิด อาการอยากในทำนองนี้อย่บ่อยครั้ง แล้วก็ส่งผลให้การเงินภายใน ครอบครัวขาดสภาพคล่องตามมาไม่ว่าจะเป็น คุณพ่ออยากได้รถยนต์ รุ่นใหม่ ที่แหมคิดแล้วคิดอีกก็คุ้มค่าต่อการควักเงินในกระเป๋าเสียเหลือเกิน หรือคุณแม่ที่รู้สึกห่อเหี่ยว หากว่าเดือนไหนไม่มีเสื้อผ้าสวยๆ เทรนด์ ใหม่ๆ ติดมือกลับบ้านเป็นรางวัลให้ตนเองบ้าง คุณพี่สาวก็อยากได้ กระเป๋าแบรนด์เนมลดราคา ที่ว่าหลักหมื่นนั้นถูกแสนถูก ห่วงยางคอ  ส่วนคุณน้อง ชายว่ามือถือเครื่องเก่ามันตกรุ่น คุยกับเพื่อนๆ มันฟังแล้วซักไม่ค่อย ถนัด และแล้วครอบครัวก็ถูกความอยากเข้าปกคลุมรุมทำร้าย ต่อ จากนั้นความต้องการทั้งหลายก็พาเงินในกระเป๋าให้หมดไป ไม่ดีแน่ แล้วอะไรจะช่วยคุณได้ ก็ความยับยั้งชั่งใจยังไงล่ะ แล้วถ้าหากความ

ห่วงยางเล่นน้ำ

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

ร่างกายคนเรามีตับทำหน้าที่กรองและทำงานหนักมากกว่าชนิดอื่นๆ

จากตับหากสามารถทำตามขั้นตอนทั้งหมดได้ ร่างกายก็ย่อมได้รับประโยชน์ จากการอดอาหารอย่างเต็มที่ หากปฏิบัติไม่ถูกต้องก็อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพบุคคลที่โม่ควรอดอา m ร สตรีมีครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร ^ เด็กเล็กผู้ที่มีนํ้าหนักตัวน้อยเกินไป หรือผู้มีปัญหาด้านรับประทานอาหารที่ ไม่ถูกต้องผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน เรือยางไวนิล  โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ไม่ ควรอดอาหารเอง แม้จะเป็นระยะสันๆเตรยมตัวก่อนอดอา รควรปรับร่างกายให้คุ้นกับการอดอาหารโดยงดรับประทานอาหารจุบจิบ ในแต่ละวัน เช่น ควรหยุดรับประทานอาหารตอนดึกๆ เพื่อให้ระบบต่างๆ ของ ร่างกายมีเวลาซ่อมแซมและทำความสะอาดอวัยวะทุกส่วนร่างกายใช้พลังงานและสารอาหารจำนวนมากในการย่อย ดังนั้น หลัง อาหารเย็นจึงไม่ควรรับประทานอาหารใดๆ อีก เพราะร่างกายจะค่อยๆ กำจัดของเสิย นอกจากนี้การอดอาหารหลังอาหารเย็นเป็นประจำจะช่วยให้การล้างพิษ ประสบผลสำเร็จกว่าการอดอาหารปีละ 2 ครั้งอีกด้วยการอดอาmรในเบื้องต้นหากต้องการเพิ่มความสามารถในการอดอาหารเพื่อชำระล้างอวัยวะ ต่างๆ การอดอาหารอย่างถูกวิธี ในช่วงระยะเวลาลันๆ กิสามารถช่วยได้ แต่ ร่างกายต้องได้รับสารอาหารอย่างพอเพียงดลักเบื้องต้นในการกำคนดระยะเวลาอดอาดาร เตรียมร่างกายให้พร้อม ^ ทิ้งความเครียดออกไปะเริ่มอดอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ควรอดอาหารเป็นเวลานานๆ ให้รอจนกว่าร่างกายสามารถปรับตัวเข้ากับการอดอาหารในระยะลันเสียก่อน ะ^ ถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนเสมอควรอดอาหารอย่างถูกต้องและระมัดระวัง ต้องมั่น่ใจว่าร่างกายได้ รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เรมการอคอาHารปรับอาหารที่รับประทาน ก่อนอดอาหาร ควรค่อยๆ เรือยางpvc  ปรับตัวก่อน หนึ่งสัปดาห์ด้วยการลดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวันเน้นอาหารที่มีเสัน'ใยสูง ควรรับประทานอาหารผักและผลไม้ที่ช่วย ในการอดอาหาร ดี่มนํ้าผลไม้สดทุกวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนเริ่มอดอาหาร ^ ดื่มนํ้า ควรดื่มนํ้ามากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน ะ{< เข้มงวดกับตัวเอง ควรลดอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์นํ้าตาล และอาหาร ที่มี’ไขมันออกกำสังกาย ควรออกกำสังกายเป็นประจำ สมํ่าเสมอ อย่างน้อย ที่สุดควรเดินออกกำสังกายทุกวันลดอาmsแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรเริ่มต้นอดอาหารรวดเดียวเป็นเวลา 3 วัน หากไม่เคยทำมาก่อน แต่ควรเริ่มด้วยการอดอาหารในบางมื้อ โดยดื่มนํ้าผักหรือนํ้าผลไม้คั้นสดแทน (ไม่ควรดื่มนํ้าผลไม้กระป้องหรือนํ้าผลไม้ขวด) ลดอาหารหรืออดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง หลังจากลองอดอาหารมื้อ ใดมื้อ เรือยางลำใหญ่ หนึ่งมาหลายครั้งแล้ว ต่อไปให้ลองอดอาหารนาน 1 วัน ประมาณ 2-3 ครั้งก่อนให้ร่างกายได้ปรับตัว เมื่อร่างกายเริ่มปรับตัวและคุ้นเคยกับการอด อาหารในระยะสั้นๆ แล้ว ร่างกายก็จะเริ่มปลดปล่อยสารพิษที่สะสมไว้ออกมา ตามวิธีที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

เรือยาง

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

พ่อแม่ทุกคนหวังอยากให้ลูกเป็นคนดี

การที่พ่อแม่จะสร้างให้ลูกของคุณได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ มีความเข้มแข็ง สามารถทำได้โดยเริ่มจากวัยเด็ก เริ่มจากการที่ลูกของ คุณต้องเจอกับอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ทำให้เขารู้สึกพ่ายแพ้ท้อแท้ พ่อแม่ควรจะปล่อยให้ลูกได้เผชิญ เรือยางไวนิล  ลองแก้ไขกับอุปสรรคต่างๆ นั้นก่อนปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้พ่อแม่ไม่ต้องสร้างเพราะจะเกิดขึ้น เอง แล้วให้ลูกๆ ค่อยแก้ไขไป โดยให้การดูแลอยู่ห่างๆ แต่ไม่ควรใช้ วิธีปลอบใจ จะทำให้เด็กรู้สึกอ่อนแอสงสารตัวเองมากขึ้น และอย่า  อกสูก?ทัด เก่ง และรวย เปรียบเทียบลูกของตนกับเด็กอื่นเป็นอันขาด จะทำให้เขามีปมด้อยและ กลายเป็นเด็กขี้อิจฉา และโดยรวมแล้วมีสิ่งที่ฟอแม่ต้องสอนให้รู้จักแพ้ ดังมีสอนให้ลูกรู้จักแพ้ชนะอย่างมีนาใจนักกีพ้าพ่อแม่ควรอธิบายให้เขาฟังว่า จุดประสงค์สำคัญของการแข่งขัน กีฬา ที่นอกจากความแข็งแรงของร่างกายแล้ว การแข่งขันกีฬาก็เพื่อ สร้างความล้มพันธ์ ความสามัคคีระหว่างลูกกับเพื่อนๆ การที่ลูกพ่ายแพ้ กลับเป็นประโยชน์กับตัวลูก เพราะจะได้พัฒนาความสามารถ แกซ้อม เพื่อการแข่งขันครั้งต่อไป แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ กติกา ที่ถูกต้อง ไม่ได้ มุ่งมั่นเพียงเพื่อการเอาชนะเพียงอย่างเดียวสอนให้ลูกรู้แพ้จากการเรียนพ่อแม่ที่ดี'ไม่ควร1จริง1จัง หรือเคร่งเครียดกับการเรียนของลูก มากเกินไป อย่าตั้งความหวังไว้สูงในเรื่อง เรือยางpvc การเรียนของลูกจนเขากดดัน และยอมแพ้ไม่เป็น ยอมที,จะสอบตกไม่ได้ เพราะกลัวพ่อแม่ดุด่า หรือ กลัวแข่งกับเพื่อนๆ แพ้ควรสอนให้ลูกยอมรับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว การ เสียใจ หรือใช้เวลาไปกับกล่าวโทษตัวเอง ก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด ดีในการใช้เงินอย่างมีคุณค่ามากขึ้น. สิวสำคัญทสุถคือพ่อแม่ถ้องเป็นแบบอย่างทถีในถ้านการบินไห้แก่ลูก โดยต้องทำให้เขาเห็นว่าไม่พ่มเฟือย วางแผนการใช้ จ่าย กินอยู่อย่างพอเพียง ใช้จ่ายให้จำเป็น และต้องแสดงให้เห็นว่าการ มีหนี้สินนั้นคือภาระหนักที่ต้องรับผิดชอบพ่อแม่ควรจะแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมให้ลูกได้รู้ว่าครอบครัว กำลังมีหนี้สินใดๆ อยู่บ้าง และแทนที่จะนำเงินส่วนนั้นไปใช้ประโยชน์ อื่นๆ กลับต้องนำมาใช้จ่ายหนี้ ทำให้ลูกจดจำและกลัวที่จะมีหนี้สินใน อนาคตคงไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าการสอนให้ลูกรู้จักประหยัดจะส่งผล ดีต่อลูกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพราะจะช่วยให้ลูกรู้จักใช้จ่ายเงิน ทองอย่างมีสติ ไม่ใช้จ่ายฟ่มเฟือยควรระลึกไว้เสมอว่า เด็กๆ จะยึดเอารูปแบบที่เขาเห็น เรือยางลำใหญ่ จากพ่อแม่ของเขาในทุกเรื่อง รวมทั้งการใช้เงิน ถ้าคุณสั่งสอน เขาว่า เขาจะต้องใช้เงินอย่างเหมาะสม ไม่ฟุมเทืเอยแต่เขาเห็นคุณฟุมเทืเอย มือเติบและใช้เงินอย่างซักหน้า ไม่ถึงหลังกับสิ่งไร้คุณค่า เช่น เครื่องสำอาง เหล้า บุหรี่ หรือลง อาบอบนวด ลังสรรค์กับเพื่อนฝูง เช้าร้านทำผมทุกว้น ก็คงช่วย อะไรไม่ไต้ และสกจะมือคติกับคณเพื่มขึ้น

เรือยาง