วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กระบวนท่าทางที่ต้องปฏิบัติเมื่อเล่นน้ำ และการใช้อุปกรณ์ในการว่ายน้ำ ตอนที่ 1

เรื่องมอนอเมอร์ไวนิลคลอไรด์ โดความประหยัดมัธยัสถ์นี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกับ เด็กๆ เพราะถ้าหากเขาไม่ได้ร้บการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนั้น เมื่อเติบโตไปเขาก็จะใช้ชีวิตด้วยความประมาท ไม่มีการ  ห่วงยางคอเด็กฟรี วางแผนการใช้จ่าย ใช้เงินฟุมเหืเอย มือเติบ แม้ตอนเด็กๆ นั้น อาจจะยังไม่ต้องใช้จ่ายเงินทองมากมายเหมือนตอนโตก็ตาม แต่ เขาก็ควรได้เริ่มเรียนรู้เรื่องการประหยัดและอดออม จากพ่อแม่ ของเขาเป็นคันดับแรก พ่อแม่เขาต้องสอนเขาให้ได้ซึมซับความ  อุปกรณ์กลางแจ้งเป่าลม ประหยัดมัธยัสถ์ใปจากพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องรู้จักใช้จ่าย ใช้เงินอย่างมีเหตุผล ไม่ฟุมเหืเอย ของใช้ก็ควรใช้อย่างทะนุถนอมรักษา สอนให้ลูกรู้จักรักษาของ เล่น หรือของเล่นก็ควรเล่นอย่างทะนุถนอม เสื้อผ้าที่เก่าขาดก็ สามารถนำมาซ่อมแซม เพื่อให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม อาจหา ซื้อกระปุกออมสินรูปการ์ตูนน่ารักๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจใน การประหยัด การออมเงินในขั้นแรก มอบหมายงานเล็กๆ น้อยๆ ให้ทำในช่วงแรก เช่น เก็บของเล่นที่เขาเอาออกมาเล่นเกลื่อนบ้านด้วยตัวเอง เป็น ผู้ช่วยคุณแม่ในการชักผ้า อาจจะให้เขาคัดแยกเสื้อผ้า ผ้าสีออก จากผ้าขาว คัดแยกเสื้อออกจากกางเกง ช่วยแม่จัดเตรียมโต๊ะ อาหารในตอนเย็น งานเบาๆ สบายๆ อย่างนี้ ลูกน้อยวัยสอง สามขวบก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วล่ะ เมื่อเขาทำงาน เหล่านี้ได้อย่างสบาย และอายุเพิ่มมากขึ้นก็ควรขยับให้เขาได้ แพยางเล่นน้ำสีชมพู  ทำงานที่ยากกว่านี้อีกสักนิด เขาก็สามารถทำได ห้ามให้เงินเป็นค่าตอบแทนเป็นอันขาด พ่อแม่ควร ให้ลูกได้รู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน ทุกคนในบ้าน ย่อมมีหน้าที่ดูแลบ้าน ทำบ้านให้น่าอยู่ บ้านจะได้เป็นที่อยู่ที่พัก ผ่อนได้ดีที่สุด ถ้าหากให้เงินลูกในครั้งแรก ครั้งต่อๆ ไปก็ต้อง ให้อกเรื่อยๆ การให้ค่าตอบแทนนั้น ควรจะเป็นช่วงที่ลูกโตพอ สมควร และสามารถช่วยงานที่ยากขึ้นได้ เช่น งานทาสีบ้าน ทาสี รั้ว ติดวอลล์เปเปอร์ หรือช่วยขุดดินทาสวน ซ่อมท่อนํ้าประปา เป็นด้นงานบ้านเป็นงานที่สนุก พ่อแม่ควรส่งเสริมและ พยายามทำงานบ้านให้เป็นงานที่สนุกสนาน การมอบหมายงาน  ห่วงยางสูบลมราคา ที่ผู้หญ่ทำนั้น เด็กๆ อาจจะเบื่อหน่าย พ่อแม่ควรแสดงออกให้รู้ ว่ามีความสุข สนุกกับการที่ได้ทำงานร่วมกับลูกๆ อาจจะร้อง เพลงที่ลูกชอบพร้อมกับลูกๆ ขณะที่ช่วยกันพับผ้า ร้องเพลงที่ 

แพยางฟลามิงโก้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น