วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

องค์ประกอบการพัฒนาทักษะให้เด็กมีคุณภาพ ตอนที่ 3

ตรงเข้ามาหาอาตมา รวบมือทั้งลองข้างและตีด้วย ไม้ขนาดเท่าข้อมือลงบนหลัง 3-4 ที จนเห็นว่าอาตมาหนีไปไหนไม่ ได้แล้วก็หยุดตีจากนั้นเขาจึงไปหาเชือกมาเล้นหนึ่งโตเท่านิ้วก้อย ผูกที่คอ อาตมาลากพาไปที่ไหนไม่ทราบ ตอนนี้อาตมาในสภาพวิญญาณก็ยัง รู้สึกกลัวตายขึ้นมาอีกทั้งๆ ที่ตายอยู่แล้วนั่นเอง  สระน้ำเด็กราคา อาตมาจึงพยายาม หาทางเอาตัวรอดอาตมานึกขึ้นมาได้ทันทีว่า ไม่มืที่พึ่งอันใดดีกว่าพระพุทธเจ้าอัน เป็นที่พึ่งของอาตมา อาตมาก็ภาวนาขึ้นดังๆ ว่า พุทโธ พุทโ ขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมาช่วยลูกด้วยเถิด นายพรานเขาตีลูก ทั้งๆ ที่ลูกไม่ได้ท่าผิดต่อเขาแต่ประการใดเลย ลูกเจ็บปวดเหลือเกิน ลูกหมดที่พึ่งแล้ว ขอพระองค์ท่านจงมาช่วยลูกด้วยเถิด ว่าแล้วก็ภาวนา พุทโธต่อไปอีกพออาตมาภาวนาอย่างนั้นไม่กี่ครั้ง ก็ปรากฏว่ามืภาพของพระ พุทธเจ้าเสด็จลอยมาทันทีภาพนั้นยังคงลอยอยู่ในอากาศ เสด็จยืนอยู่บนดอกบัว จำหน่ายสระน้ำเป่าลม  พระ หัตท์เบื้องขวาทรงยกขึ้น พระหัตถ์ซ้ายทรงปล่อยลงมาข้างตัว ภาพ นั้นลอยลงมาขวางหน้านายพราน เมื่อนายพรานเห็นตังนั้นก็รีบปล่อยนพลาสติกที่วิณณาณฃองอาตมาแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไป เมื่ออาตมาได้เห็นพุทธปาฏิหารย์ปานฉะนีก็ยกมือฃึนไหว้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระองคํใม่ลืมเลือนเมื่อนายพรานไปแล้ว อาตมาก็แก้เชือกที่พันธนาการออกไป แล้วก็พยายามเดินต่อไป แต่เดินไปได้ไม่ไกลก็ต้องนั่งพักด้วยความ เจ็บปวดรวดร้าวจากการที่ถูกนายพรานคนนั้นเขาตีอาตมานั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่ง ตามองเหม่อไปรอบๆ อย่างคน ลิ้นคิดหมดหนทางที่จะทำอะไรต่อไปอีกทันใดนั้นได้เหลือบไปเห็นอะไรอย่างหนึ่ง มีแสงลีเขียวเหมือน ลายรุ้ง รัศมีโชติช่วงลอยอยู่ในอากาศอันสูง แล้วค่อยๆ ลอยตํ่าลง มาจนถึงที่วิญญาณอาตมานั่งอยู่พอมาใกล้อาตมามองเห็นได้อย่างถนัดตาว่าเป็นเรือยาววาเศษ รอบลำเรือประดับด้วยเพชรนิลจินดา มีแลงลาดส,องเข้าตาเป็น ประกายแพรวพราว ดูช่างแสนสวยดุจเทพเจ้าเลกสรรค์ และทางท้าย เรือมีคนนั่งอยู่คนหนึ่งคล้ายนายท้ายเรือ พอเรือนั้นหยุดนึ่งคนที่นั่งที่ ท้ายเรือนั้นพูดขึ้นว่านี่คุณ เทวดาเชิญให้คุณขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ เราเอาเรือมา รับแล้วเมื่ออาตมา ห่วงยางคล้องคอเด็ก ได้ยินตังนั้นก็แสนที่จะดีใจรีบลุกขึ้นไปนั่งบนเรือทันที


สระน้ำเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น